Κατάρτιση προσωρινού πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο