Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση με θωρακοχειρούργο

Προσλήψεις Προσωπικού | 04/01/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ