Τομεάρχης Χειρουργικού

Προσωπικό

Τομεάρχης:  Ασωμάτου Δέσποινα
Προϊσταμένη ΜΕΘ:  Παλιβάνη Αγγελική
Προϊσταμένη Μαιευτικού/Γυναικολογικού:  Πλάνου Ζωή
Προϊσταμένη Χειρουργείου-Αναισθησιολογικού:  Μαμώλη Σαπφώ
Προϊσταμένη ΩΡΛ:  Ζεϊβέκη Μαριάνθη
Προϊστάμενος Ορθοπεδικού:  Τσεσμετζής Δημήτριος
Προϊστάμενος Χειρουργικού:  Στρατήγας Ιγνάτιος

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
2ος Τομέας: 5362 / 2251351362